Национална среща "Младежка заетост" Варна, 9 - 13 юни 2010 година

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с община Варна и Асоциация за подпомагане на академичната общност, организират Национална Младежка Среща. Тази година темата на срещата е МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ. По традиция по време на събитието ще бъде проведено и Седмото Национално младежко изложение.

Темата

На 27 ноември 2009 година Съвета на министрите на ЕС одобри резолюция относно ревизираната рамка за европейско сътрудничество в младежката сфера (2010-2018). Сред основните принципи на сътрудничеството в младежката сфера се подчертава значението на «спазването на правото на младите хора да участват в разработването на политиките, които ги засягат чрез непрекъснат структуриран диалог с младите хора и младежките организации». Той трябва да се основава на работни цикли от 18 месеца, с обща тема, съответстваща на общите приоритети. Всяко председателство на ЕС избира приоритет, свързан с общата тема на мандата си. Така «младежката заетост» ще е основна тема през следващите 18 месеца, а приоритетите на т.н. ТРОЙКА са: Испания: «социално включване», Белгия: «младежка работа» и Унгария: «участие».

Предвид необходимостта от т.н. подход отдолу-нагоре (bottom-up approach), България следва да представи своята визия и да подготви план за действие в тази посока. С оглед да се постигнат максимални резултати е необходимо провеждането на структуриран диалог по темата "Младежка заетост". Това само по себе си означава общи действия на всички заинтересовани страни. Именно това е и посоката, в която екипът на проекта разработва идеята и развива подтемите в дейностите.

Основна цел на проекта е да допринесе за създаването и прилагането на мерки за повишаване на заетостта на младите българи, чрез изпълнението на няколко основни задачи: идентифициране на проблемите, свързани с младежката заетост и постигането на социално включване на младежите, определяне на необходимите действия за разрешаване на проблемите в тази област и изготвяне на план за действие. Като важни подтеми проектът засяга и професионалното развитие и кариерно ориентиране на младежи и как то влияе върху реализацията им на пазара на труда. Гости на срещата ще бъдат представители на Европейския парламент, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Европе

Условия за участие
Участници в Националната среща и Националното младежко изложение могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 35 години:
• представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на регионално/местно ниво;
• представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на национално ниво;
• представители на младежки политически организации;
• представители на неформални младежки обединения /студентски съвети, ученически съвети и др./
• други организации и институции, работещи в младежката сфера.

Други условия

Допуска се участие на представители без възрастови ограничения на синдикални, браншови, стопански организации и фирми, за които организторите НЕ поемат разходи за нощувки, храна и транспорт. Същите следва да се свържат с екипа на проекта на адрес: youthdebate2010@gmial.com.

В НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА МОЖЕ ДА УЧАСТВА САМО ПО ЕДИН УЧАСТНИК ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ!

ДВАМА ОТ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ДОПУСКАТ САМО В СЛУЧАЙ НА УЧАСТИЕ И В СЕДМОТО НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ!

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 18 И 35 ГОДИНИ.

Технически параметри

ЗА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА И НАЦИОНАЛНОТО МЛАДЕЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ - http://mz.yspdb.org/

Срок за подаване на заявка за участие е до 18:00 часа на 19 май 2010 година
Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на базата на попълнена електронна форма за участие.
Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща.

!!! ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА УЕБСАЙТА НА СРЕЩАТА

http://mz.yspdb.org/

/

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"