Важни телефонни номера

Спешен телефон 112

Бърза помощ 150

Полиция 166

Пожарна 160

Национално централно бюро – Интерпол - Тел. + 359 2 982 43 51

Регионална линия за деца и юноши – Благоевград - Тел. + 359 73/ 88 51 55

Гореща линия за помощ и подкрепа на деца – Община Триадица - Тел. + 359 2 958 50 00

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие - Фондация "Асоциация Анимус" - Тел. + 359 2 982 76 86

Държавна агенция за закрила на детето - Тел. + 359 2 933 90 50, E-mail: stopech@sacp.government.bg

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"