Младите Европейци Обичат Чужди Езици

"Най-доброто образование е това, което дори не си забелязал." ("La meilleure education est celle dont on ne s'aperçoit pas") Цитат от френския писател Андре Мороа (1901-76).

"Младите Европейци Обичат Чужди Езици" е мрежа от ервопейски партньори, чиято цел е да промотира ученето на чужди езици като ключово умение, свързано с ученето през целия живот.

Ние вярваме. че забавните, атрактивни и нетрадиционни форми на изучаване на чужди езици трябва да включени не само във формалното образование, но също така и в неформалните форми и дейности в свободното време.

Нашата мрежа планира да открие голям брой инструменти, за да повиши осведомеността и да демонстрира значението на изучаването на чужди езици, с което да помогне за повишаване на ефективността на преподаването на чужди езици.

Нашите цели са:

* да намерим предишни проекти, при реализирането на които са разработени иновативни и полезни инструменти за изучаване на чужди езици, но които не се използват в последствие и когато е възможно да ги съживим и адаптираме за използване от младите хора в неформална среда
* да направим смислен и забавен процеса на учене, например като част от спортните, социални и културни дейности
* да създадем помагало, включващо различни инструменти за изучаване на чужди езици, които са адаптирани в социални, културни и спортни дейноСти за младите хора.
 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"