Младежки дом - Враца обяви конкурс за кратък разказ "Сбъднати мечти"

СТАТУТ

1. Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група – лица на възраст от 14 до 19 навършени години.

Втора възрастова група – лица от 20 до 25 години.

2. Изисквания:
2.1. Формат:
• до три страници А4, шрифт Times New Roman 12
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора, възраст, личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:
* на e-mail: youth_house@abv.bg, съгласно изискванията, до 24 март 2010 г.
* по пощата – с пощенско клеймо най-късно до 24 март 2010 г. включително, съгласно изискванията. * на място в Младежки дом - най-късно до 24 март 2010 г. включително, съгласно изискванията.
2.4. Всеки автор може да участва с максимум два разказа.

3. Награди - присъждат се първа, втора и трета награди, както следва:

Първа възрастова група : Втора възрастова група:

І място – 60 лева І място – 80 лева

ІІ място – 40 лева ІІ място – 60 лева

ІІІ място – 30 лева ІІІ място – 40 лева

4. Творби, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие. 5. Адрес за изпращане на творбите:
Младежки дом, бул. „Втори юни” № 10, 3000 Враца

6. Награждаването на отличените творби ще се състои на 30 март 2010 година /вторник/ от 19:30 часа в Младежки дом.


За контакти и допълнителна информация: тел: 092/ 62 70 35 – М. Ангелова

e-mail: youth_house@abv.bg

Автор: 
Милена
Източник: 
www.youth-house@abv.bg

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"