Как да регистрираме НПО

Покрай основаването на фондация „Отворени проекти„ преминахме по процедурата за създаване на юридическо лице с нестопанска цел. Тъй като бих искал да помогна за създаването на още няколко подобни формирования, този текст има за цел да улесни тяхната регистрация.

Също така и самата природа на тези юридически лица е такава, че те често не могат да си позволят излишни разходи в самото си начало, а целите, които си поставят понякога наистина си заслужават, аз бих искал да се опитам да опиша процеса с надежда да помогна на тези, които биха искали, но не знаят как точно.

Преди да почна с описанието бих искал да дам няколко прости съвета:

* Обърнете внимание на датата и промените в законодателството, които може да са настъпили от тогава.
* Прочетете внимателно „Закона за юридическите лица с нестопанска цел„.
* Правете копие на всеки документ и давайте него при възможност.
* Ако представящият организацията няма да извършва процедурата – направете пълномощно.
* И напомняне, че е много вероятно е да забравям нещо.

Запазване на име

Първата стъпка процедурата е запазване на име. Тя се извършва в някой от клоновете на „Информационно обслужване„ и струва 60лв.. Преди да запазите име трябва да сте уточнили:

* Вид – дали ще е сдружение или фондация
* В чия полза – в частна или обществена
* Кой ще го представлява – нужно е при подаване на документите в съда

Бележката, която ви издават гарантира, че няма да се получи конфликт на имената и ви дава право да регистрирате лице с такова име в шест месечен срок. Дали е по-уместно да регистрирате фондация или сдружение и в чия полза ще е то, зависи преди всичко от начина по който си представяте вашата организация и затова не е възможно да ви дам съвет коя е най-удачната форма. Всеки случай е уникален и затова препоръчвам да прочетете закона и да прецените за вас.

Изготвяне на устав или учредителен акт

Това е може би най-трудната и същевременно най-важната фаза. За фондациите се изготвя учредителен акт, а за сдруженията устав. Този документ трябва да урежда отношенията по повод лицето и въпреки, че съдържанието му трябва да е съобразено с предписанията на закона, може да включва и всичко, което не му противоречи. Този документ подлежи на контрол за законосъобразност от съда и затова преди да бъде взето решението, съдията ще го провери. Минимално необходимото съдържание на устава е посочено в чл. 20, а на учредителният акт в чл. 34 от ЗЮЛНЦ. Аз бих ви препоръчал да потърсите в интернет за такива текстове и като внимавате да са регистирани след 2001г. (когато бе приет настоящия закон) да взаимствате текстовете, които ви допадат. Относно управлението на лицата има и задължителни законови разпоредби, с които трябва да се съобразите.

Когато се учредява фондация приживе е нужна нотариална заверка на подписите в учредителният акт на предоставящите имущество! Най-често се дават пари, а за друго имущество има други процедури.

Съдебна регистрация

След като сте изготвили устава или учредителния акт, са нужни още няколко стъпки преди да внесете документите в окръжния съд (или СГС за София). Заедно с него са ви още нужни:

* Специмен от подписа на представляващия, нотариално заверен.
* Устав или учредителен акт. Подписан и с нотариална заверка на подписа, ако е нужно.
* Банков документ, удстоверяващ внасянето на имуществото. Ако е фондация се създава набирателна сметка, която след края на процедурата се преобразува.
* Удостоверението за запазено име.
* Квитанция за платена държавна такса (25 лв.)

Вероятно е да бъдете върнати за корекции от съдията, но ако си свършите добре работата, ще минете от първия път. След като сте успешно регистрирани, вече може да изготвите печат.

Вписване в агенцията по вписванията

След като вземете препис от съдебното решение, в пет дневен срок трябва да впишете лицето в Агенцията по вписванията. Тя е създадена да облекчи процедурата като събира данни и за статистиката и за данъчните ведомства. В София тя се намира точно до „Информационно обслужване„ на адрес ул.”Панайот Волов” 2.. За да бъдете вписани от вас се иска:

* Заявление за вписване на данни в два екземпляра (твърдят, че го има на сайта, но аз не можах да го намеря)
* Копие от съдебното решение
* Копие от устава
* Квитанция за платена такса (40лв.)
* Лична карта или пълномощно

Агенцията издава временно удостоверение за Булстат номер, което служи, за да си вземете истинския и важи за един месец. Обикновено истинското е готово пет дена преди изтичането на месеца, а пет дена след изтичането вече ще ви глобят защото не сте си го получили (1000лв.), така че е по-добре да бъдете точни.

Вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

Това е допълнителна стъпка и е нужна само, ако сте избрали да сте лице в общестествена полза. Регистъра се намира в сградата на президенството на „Дондуков„ 1. За това вписване са ви е необходимо да изготвите „Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност„. Това е въртешен документ на организацията, съобразен с устава, който трябва да отговяря на следните въпроси: кои са облагодетестваните лица и как се извършва тяхния подбор; как и за какви цели ще се разходват средствата; как се взимат решенията за разходване на средствата.

Също така е нужно да попълните заявление по чл. 46, което може да изтеглите от страницата на министерството в гаден .xls с още по-гадни макроси вътре. Това заявление трябва да попълните, разпечатaте и подпишете, а също така и да предоставите на 3.5 инчова дискета (не може на друго).

Нужните документи за това вписване са:

* Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност
* Заявлението по чл. 46
* Декларация, че лицето няма задължения към държавата (взима се от регистъра)
* Копие от съдебното решение
* Копие от булстат
* Копие от учредителния акт

След като се съобразите с работното време на регистъра (10ч. – 12ч. и от 14ч. – 16ч.) ще сте завършили и последната стъпка, от процедурата и след около две седмици ще може да вземете удостоверение за вписване от него, с което ще може да преобразувате набирателната банкова сметка в нормална такава.

Сега като гледам колко текст се получи и знаейки, че това е само бегло описание на стъпките и документите, които са нужни леко ме хваща съмнение за полезността на този текст, но пък може да сте сигурни, че ако сте ми симпатични вероятно бих ви помогнал доколкото ми позволява времето и възможностите.

Със сигурност забравям нещо и затова моля за вашите корекции и уточнения.
 

Автор: 
Пейо Попов
Година: 
2006
Източник: 
Future Friendly

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"