Ефективното общуване

Ефективното общуване
Качеството на нашия живот се определя от качеството на взаимоотношенията ни с другите хора. Те пораждат най-големите ни радости , както и най-голямата ни мъка. Аз-ът може да бъде усъвършенстван единствено чрез “ние”. Естественото поведение и искреността спрямо себе си е най-доброто поведение. Когато сме искрени с другите, нараства откритостта и доверието, комуникацията се осъществява с или без думи. Думата остава без значение, смисълът е в хората.

Умения за активно слушане
Език на тялото.
Отворена поза
Подходяща мимика
Контакт с очите
Спокойни жестове
Употреба: отваря възможност и пространство за говорещия.
Кратки вербални намеси:

Окуражаващи думи от типа на “а-ха”, “да”, “добре” и т.н., придружени с утвърдително кимане с глава.
Подходящи тон и интонация на гласа.

Задаване на отворени въпроси:
Започват с “как”, “какво, “кога” и т.н.
Подтикват към широк и пълен отговор
Да не започват със “защо”
Защо си дошъл – какво те води насам
Защо си ядосан – какво те ядоса
Защо – как стана

Умения за активно слушане
Перифраза :Повторение на същността на това, което е казал говорещия и искане на потвърждение.
Започва обикновено с думите:
“Ако добре съм разбрал, ти казваш, че...”
“Ако правилно те разбирам, ти твърдиш, че...”
Употреба:
за проверка възприятията на слушателя и за обратна връзка на говорещия
за накъсване словесния поток на говорителя
забавя говоренето и фокусира разговора
подходяща е за смяна на темата или за навлизане в дълбочина.

Активно слушане
Боравене с чувства.
Разпознаване на чувствата на говорещия
Задаване на въпроси за чувства
Перифраза на емоционалните изявления
Утвърждаване /валидизиране/ на проявените чувства/.
Употреба: за осъзнаване и поемане на отговорност от говорещия за собствените му емоции, за справяне с чувствата.
Обобщаване:
По-обширно перифразиране от слушателя, което обхваща и същността на казаното и го поставя в логичен и разбираем и за двамата ред.
Употреба: структурира изложението на говорителя. Подходящо е за превкючване към друга тема или за приключване на разговора.

Емпатични отговори
“Приятелят ми продължава да ме игнорира, когато сме с други хора. Искам да го накарам да се държи с мен различно.

Безпокоиш се, защото той не е внимателен към теб.

“През цялото време са чувствам толкова уморен. Не мога да разбера какво става с мен.
....

Това момче ми отне толкова време, бях вбесен и трудно можех да се сдържа да не му направя забележка.
Ти беше толкова ядосан на това момче, наистина ти беше трудно да останеш спокоен.

Аз съм толкова отегчен. Изглежда никой не го е грижа вече за мен.

Въпроси
Има ли хора, които слушате с удоволствие? Защо обичате да ги слушате
Има ли хора, за които по време на слушането си мислите: О, не отново?”
или може би има хора, при които просто изключвате, когато те започнат да говорят? Какви са причините според вас?

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО ИЛИ НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Твърди се, че по време на комуникация ние получаваме 7% от информацията от действителните /казани/ думи
13% от тона на гласа на говорещия и 80% от телесния език или невербалната комуникация. Обикновено в разговорната реч се ползват не-повече от 3 000 – 4000 думи,
Докато в езика на тялото се смята, че има седемстотин хиляди знака, от които 15 000 принадлежат само на лицето.
Определени движения и сигнали от езика на тялото са общи за всички.

Говорното поведение
Говоримият език – писменият език
Кратки изречения
Глаголен стил
Лесни за изговаряне думи
Паразитните думи
Паузите
Скоростта

Пример

“Вчерашното пътуване към къщи доведе поради закъсненията, породени от задръстванията, до комплексни обърквания с моята приятелка, които са с непредвидим край.”

“Когато вчера се прибирах към нас, имаше задръствания, така че се стигна до караница с приятелката ми. И още не сме се сдобрили.


Форми на аргументация Аргументация.
“argumentum” – доказателствена основа (латински)

Съдържа:
твърдение, пресъздаващо мнението на говорещия и
Обосновка – подкрепяща твърдението

Форми на аргументация:
- Нерационална аргументация
(не убеждава, а потвърждава)
Например – “Масата е красива, скъпа, кръгла...затова ще си я купим”
- Рационална аргументация (твърдението може да се провери)
Например – “Който има добро образование, има по-добри шансове за кариера”

Форми на аргументация
Ориентиране според слушателя
Достоверност
Некоректни аргументационни техники – фалшифициране на данни, цифри, “всеки знае”
Убеждаване и увещаване
Оборване и противопоставяне (Кой ще победи?)

Аргументация
“Петото изречение”
Вместо да кажете – “Спри да пушиш, защото е вредно за здравето”
Кажете:
1. Сега ще кажа нещо за пушенето – Увод
2. То кашляш много сутрин
3. Пръстите на ръцете ти са жълти
4. Имаш лош дъх
5. Затова смятам, че трябва да спреш да пушиш (извод)

“Петото изречение”
Вместо да кажете – “Спри да пушиш, защото е вредно за здравето”
Кажете:
1. Сега ще кажа нещо за пушенето – Увод
2. То кашляш много сутрин
3. Пръстите на ръцете ти са жълти
4. Имаш лош дъх
5. Затова смятам, че трябва да спреш да пушиш (извод)

Изкуството на спора – примерни теми
Нашите баби и дядовци са живели по-добре от нас.
“За” и “против” смъртното наказание.
Учениците трябва да ходят с униформи на училище.
Модата е за несериозните.
Борбата с наркоманиите може да бъде успешна.


Структура на аргумента
Дефиниции на понятията в темата
Твърдение
Обосновка – факти, статистика, мнение на авторитети – доказани
Примери
Заключение

Разработване на реч
Кажете вашата теза, кажете нещо, което грабва вниманието
Направете преход, кажете защо е важно разискването на този въпрос
Предложете последователно 3 аргумента в подкрепа на тезата си, като към всеки аргумент да има достатъчно факти и доказателства.
Подкрепете с примери казаното
Декларирайте готовност да отговаряте на въпроси

Кръстосан разпит
Задавайте въпроси, които предварително сте обмислили
Използвайте после отговорите
Отговаряйте точно на въпросите към Вас, ако увъртате, това може да бъде използвано от опонентите
Задавайте кратки въпроси

 

Автор: 
Мария Няголова - обучител
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Добрич

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"