Права на човека

Ефективното общуване

Ефективното общуване
Качеството на нашия живот се определя от качеството на взаимоотношенията ни с другите хора. Те пораждат най-големите ни радости , както и най-голямата ни мъка. Аз-ът може да бъде усъвършенстван единствено чрез “ние”. Естественото поведение и искреността спрямо себе си е най-доброто поведение. Когато сме искрени с другите, нараства откритостта и доверието, комуникацията се осъществява с или без думи. Думата остава без значение, смисълът е в хората.

Автор: 
Мария Няголова - обучител
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Добрич

Предпазване на лични данни

Част от кандидатите, които си търсят работа, използват опцията да публикуват автобиографията си наред с всички свои лични данни в интернет пространството. Наистина това е допълнителен и ефективен начин да се стигне до интересни работодатели и престижни компании.

Преди всичко бихме искали да посъветваме кандидатите да бъдат по-разумни и предпазливи по отношение на избора къде ще публикуват CV-то си и на кого ще се доверят в предоставянето на личните си данни.

На какво трябва да обърнем внимание:

1. Преди чували ли сте за този сайт?

Автор: 
Jobtiger
Година: 
2010
Източник: 
JobTiger

“Ръцете ти трябва да се грижат, не да наказват. Вдигни ръка срещу телесното наказание!” Кампания на Съвета на Европа

Насилието е сериозно нарушение на правата на човека и е нередно да се удря възрастен човек, както и уязвимо дете. Децата имат същото право на уважение към тяхното човешко достойнство, физическа цялост и равна закрила пред закона.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Година: 
2009
Източник: 
Държавна агенция за закрила на детето

Кампания анти-насилие над децата

ВИЖ ГИ

Макар раните, синините и следите от бой по мен да са невидими. Не ги показвам, защото близките ми ме научиха да крия страданието си. Знам, вината беше моя, така ме наказваха.

АКО ЗНАЕШ ИЛИ ПОДОЗИРАШ, ЧЕ ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВО Е ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ, МОЖЕШ ДА МУ ПОМОГНЕШ!

Автор: 
Институт по социални дейности и практики /ИСДП/
Година: 
2009
Източник: 
Институт по социални дейности и практики /ИСДП/

Въведение в концепцията за права на човека

Въведение в концепцията за права на човека от Wiktor Osiatynski*

1. Въведение

Правата на човека са всеобщи морални права, фундаментални по природата си, които принадлежат на всеки човек, когато той или тя влиза в отношения с държавата.

Концепцията за правата на човека включва в себе си три твърдения: първото е, че всяка власт е ограничена, второто е, че всяко лице има сфера на автономия, в която никаква власт не може да се нахлува, и, третото е, че всяко лице може да предяви валидни претенции към държавата за защита на неговите или нейните права.

Автор: 
Wiktor Osiatynski
Източник: 
Български хелзински комитет

В името на институцията: Поправителните училища в България

Фокусът на настоящото издание е насочен към процедурата и практиката на настаняване, материалните условия, медицинското обслужване, образованието и корекционната и ресоциализационна дейност.

Автор: 
Български хелзински комитет
Година: 
2005
Източник: 
Български хелзински комитет

Обучителни материали по правата на човека

Обучителни материали от семинар "Прилагане на международните и националните стандарти за защита на свободата на словото”, 17-18 декември 2009 г.

"Наръчник по свобода на изразяване", Бойко Боев, Красимир Кънев, Полина Русинова, БХК, декември 2009

Автор: 
Български хелзински комитет
Година: 
2009
Източник: 
Български хелзински комитет

Общ преглед на системата на помощните училища в България

Настоящата публикация на Български хелзинкски комитет за помощните училища е последната част от изследването на състоянието на детските институции в България, което той осъществи от 1999 до 2002 г.1 Основна задача на проекта бе да направи обзор на училищата за умствено изостанали деца, който да отрази възможно най-цялостно всички дейности, провеждани в тях, като акцент бе поставен изключително върху диагностицирането, приема на децата в помощни училища и организацията на учебния процес в тях.

Автор: 
Славка Кукова
Източник: 
www.ethnos.bg
Пълен текст: 

Предлагаме Ви обучителните материали от програма “Знания, успех, промяна”

Предлагаме Ви обучителните материали, които сме използвали в програма “Знания, успех, промяна” през 2003 г. в регион Варна.

Всеки един модул съдържа: 

Автор: 
Фондация "Работилница за граждански инициативи"
Година: 
2003
Източник: 
Фондация "Работилница за граждански инициативи"

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content