Как работихме по време на семинара “Приятелство, любов, секс”

Съдържание: 1) Загряващо упражнение: Участниците са седнали в кръг един до друг.Задачата беше за най-кратко време да се подредят по азбучен ред., макар и непознати, в рамките на 3 мин. Участниците се подредиха по правилния начин. Последваха въпроси: Лесно ли се случи това? Какво е тяхното настроение, как се чувства всеки един от тях в непознатата група. 2. Запознаване „Човече" На лист А4 сгънат по дължина и чрез късане всеки от участниците оформи човече. В полето образувано от главата на човечето, участниците попълниха отговора на въпроса „ЗА КАКВО МЕЧТАЯ?”, на едната ръка „Какво мога да правя?”, а на другата „Какво искам да правя?”. На тялото всеки написа името си, на единия крак- „Идвам от....”, на др. Крак- „Искам да стигна до...” След това всеки участник се представи чрез своето човече и го закачи на стената, като се оформи една „изложба” от човечета, отразяваща сутрешната ни група. 3. Правила за работа в малката група. За около 5 мин. чрез обсъждане участниците изведоха на флип-чарт правилата за работа в малката група по модела на определяне на правила в Пленума. Правилата, която групата изведе и прие останаха закачени на стената до края на работата с тази група. Правила: 1. Да бъдем в екип. 2. Да се изслушваме 3. Да уважаваме чуждото мнение 4. Телефони на тих режим 5. Да се забавляваме 6. Да довършваме започнатото 7. Да бъдем точни (иначе пеем) 8. Да пазим залата 4. Очаквания и опасения. На всеки от участниците ОВ-тата раздадаоха по 2 разноцветни малки листчета.На едното трябваше да напишат своите очаквания, а на другите опасенията. След това всеки от участниците представи написаното и на голям флип-чарт ги групирахме и залепихме. Очакванията и опасенията бяха свързани както с работата в групата, така и за пребиваването им в Ковачевци. Очаквания: - нови приятели и запознанства - забавления - екипна работа - да няма конфликти - разбирателство - да имаме хубави спомени -  да научим повече по темите -  толерантност - да стана по-добър човек - да спазваме правилата - да се променя Опасения: - да не бъдем екип - да има надменност - неразбирателства - да има интриги и спорове - няма да продължим да прилагаме наученото тук - няма да ям нищо вкусно - времето няма да е много хубаво - обратни на очакванията Групата стартира със средна степен на енергия и концентрация. Успяха да запомнят имената си след третото упражнение. Групата се справи много добре с изготвянето на „човече”.Не се усетиха притеснения при споделянето в групата.Упражнението ги заинтригува и всички си дадоха сметка колко са уникални. През тази 1ва сесия нямаше пасивни участници. Всеки сподели пред групата част от своята карта на сърцето. Сесия 2. Секс, сексуалност, сексуална идентичност. В първия етап разделих участниците на 3 малки групи, които се обособиха в различни части на стаята. Всяка група получи по 1 лист от флип-чарт, на коийто под формата на мозъчна атака, трябваше да изведе възможно повече асоциации с отделните понятия; Секс, Сексуалност, Сексуална идентичност. Групите имаха време за работа 5 минути, след което се завъртяха на принципа на въртележка, като се сменяха постерите. Всяка група имаше за задача да допълни понятията на предишната група, след което групите отново се завъртяха. На следващия етап малките групи излъчиха по един говорител, който да представи обобщените асоциации от всяко едно понятие.В края на упражнението допълних с информация и обяснения за основните понятия. Сесия 3. СПИН Формат: Групата от 22 участници Съдържание: Сесията започна с обсъждане на филма „Тайната 1”. Поставих за дискусия въпроса за проблемите, чувствата и поведенията на героите, участвали във филма. Направихме уточнение, че това не са актъори, а хора, които реално живеят с ХИВ инфекция. По-дълго време отделихме за рисковото поведение, което те са имали и страхът от соционална изолация, за това толерантно ли е обществото в нашата страна към тези хора. На повечето млади хора филма им хареса и дискусията се получи добре. 1. „Линия на риска” – Упражнение за информация и „разбиване” на митове. На земята в залата очертах с хартиено тиксо една права линия. В единия и край на лист А4 поставих твърдението „има риск”, а другия „няма риск”. На участниците бяха  раздадени малки листчета с примерни ситуации, свързани със СПИН. Например: „охапване от комар”, „татуиране”, „целувка” „прекъснат полов акт” и др. Задачата беше след изчитане на всяко твърдение, съответният участник, който го протича да застане на линията и да избере своята позиция м/у „има риск” и „няма риск”, там където счита за правилно. Ако не е сигурен в отговора застава по средата . След подреждане на всички участници по линията и след всяко твърдение внесох допълнително информация и там, където се наложи корекция на позицията, участниците се премесваха. 2. Твърдения „Съгласен/несъгласен” – Разделих условно стаята на две. В едната половина сложих лист А4 с надпис „съгласен”, а в другата „несъгласен” Застанах в средата  на стаята, като помолих учтниците да станат и да започнат да се разхождат свободно. Едното ОВ започна да чете на глас следните твърдения: Твърдения: 1.    В страната ни не трябва да се допускат  чужди граждани, които живеят с НІV /СПИН. 2.    С НІV могат да се инфектират само лица от уязвими групи – проституиращи, инжектиращи наркотици, мъже, които правят секс с други мъже. 3.    Младите хора са с по- висок риск от инфектиране с НІV. 4.    Задължителното регистриране на всички живеещи с НІV /СПИН ще ограничи разпространението на инфекцията. 5.     Изследването за НІV трябва да е задължително за всички. 6.    Хората, които живеят с НІV/СПИН  трябва да излязат от анонимност. Всеки участник трябваше да помисли за своето мнение и да заеме съответната позиция под твърдението „съгласен” и „несъгласен”. След като всички участници заемеха своята позиция, се проведоха кратки дискусии м/у групите с различни мнения. На края приключихме с обсъждане как се чувствахте; Бихте ли променили своята позиция; полезно ли е да чуете и другото мнение. 3. Изречение на СЗО. В края на сесията на предварително подготвен лист на флип-чарт представих изречението на СЗО като заедно с младите хора попълвахме текста. „Не позволявайте кръв, семенна течност, вагинален секрет, кърма, да попаднат във вашето кръвообращение или в/у вашите лигавици: очи, нос, уста, (пенис, влагалище и анус). На края обобщихме написаното, а участниците си го записаха в тефтерите. През тази сесия младите хора се включиха много активно с позиции и доста аргументирано при обсъждане на твърденията „съгласен” „несъгласен”. Повечето от тях не бяха склонни да променят своето мнение, дори и след кратките дискусии. Доста сериозен коментар се проведе относно твърдението „задължително е регистрирането на всички живеещи с ХИВ/СПИН, което според младите хора ще ограничи разпространението на инфекцията”. Относно упражнението „линия на риска” младите хора поставиха добра информираност и знания за пътищата за предаване на инфекцията и рисковите поведения. Коментираха се допълнителни информации, обсъдихме и различни контакти и поведения. Упражнението стана много динамично и полезно. Сесията завърши с изчитане на 10 твърдения относно ХИВ и СПИН. Беше направено обобщение и затвърждаване на знанията.  
Автор: 
Мария Няголова - психолог
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Добрич

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"