Future Friendly - Мрежа на ентусиастите, които искат да създават света, а не просто да го консумират!

Проектът "FutureFriendly - Трето поколение права на човека – ново поколение граждани" е продукт на желанието ни за развитие на истинско гражданско общество.

Финансирани от EEA Grants, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление, с партньори Фондация Пайдея и Islandic Human Rights Center, в продължение на 12 месеца ще работим по посока на:

* Провеждане на проучвания в областта на колективните човешки права.
* Активиране на младите хора, чрез включването им в програма за присъствено и дистанционно обучение в сферата на трето поколение права на човека и гражданско участие.
* Включването на младите хора в социална мрежа за обмен на идеи, създаване на възможности за обща работа и споделяне на опит и добри практики между отделните младежи, свързани с колективните права на човека;
* Повишаване на знанията и умения на способни и мотивирани млади хора с глобален поглед за проблемите и решенията, свързани с трето поколение права на човека в общностите региона, страната и по света;
* Привличане и включване на младежи в неравностойно положение, с увреждания и млади хора в институции с качества за личностно и професионално развитие към програмата и мрежата.

Искаме да постигнем целите си чрез:

* Обмяна на опит с исландските си партньори в сферата на гражданското участие и трето поколение права на човека;
* Проучване литературни източници и източници в Интернет, модели, техники на поведение, необходими знания и добри практики за популяризиране на трето поколение права на човека с цел утвърждаването на колективните права;
* Провеждане на количествени и качествени социологически проучвания в България свързани със знанията, нагласите, желанията и стремежите на младите хора относно трето поколение права на човека;
* Създаване на електронна база данни с обучителни и информационни материали на български и английски за трето поколение граждански права и права на бъдещите поколения, които в последствие ще бъдат свързани със сайта на мрежата;
* Създаване и поддържане на интернет базирана социална мрежа за програмата и участниците в нея с определени нива и възможност за работа на български и английски език.
* Събиране на информация - новини, събития, възможности за участия в международни инициативи и проекти, информация за потенциални партньорства със сродни организации и училища в страната и чужбина;
* Създаване на програма и методика за работа по нея за присъствено и дистанционно обучение, базирана на установените нужди за знания, умения и нагласи в сферата на трето поколение права на човека и гражданско участие;
* Обучаване на инструктори за работа с програмата;
* Популяризиране на мрежата и привличане на ученици и младежи на възраст от 16 до 25 години в нея;
* Търсене и включване на младежи с увреждания, социално слаби и деца в институции в програмата и социалната мрежа;
* Организиране на работата в социалната мрежа и два работни семинара с по 20 младежи от цялата страна, обхващащи трите нива на въздействие - общностно, държавно и глобално;
* Провеждане и реализиране на акции, инициативи и проекти с младежите от мрежата, разпространение на информация за програмата, приобщаване на нови хора от страната, региона и целия свят към нея, подпомогнати от Читалището;
* Организиране и провеждане на „Работилница за идеи”, свързана с проблемите на гражданското общество, здравословна околна среда, достъп до природни ресурси, право на свободна комуникация, право на културно наследство, равнопоставеност между поколенията, право на икономическо и социално развитие. В работилницата се очаква да вземат участие повече от 70 младежи от цяла България, както и представители на мест ната и държавна власт, НПО и други.
* Подготовка, заснемане и монтиране на документален филм за работата по проекта и представянето му пред обществеността;

Как да се включите?

Ако искате да научите повече или да се включите в някоя от дейностите по проекта не се колебайте да се свържете с нас на: home@gudevica.org Ще се радваме ако можем заедно да направим повече за гражданското образование и колективните права на човека в България.

Автор: 
Народно читалище "Бъдеще сега"
Източник: 
http://www.gudevica.org

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"