Какво е да си гражданин на България?

 

 

 

 
Какво означава да имам семейство
Какво означава да се грижа за здравето си и да бъда потребител Закон за здравето
Права на пациентите
Ваксинации
Наркотици

Хигиена
Какво означава да съм ученик или студент Достъп до образование
Университет
Какво означава да работя, да планирам кариерата си и да съм предприемач Работа
Мотивационно писмо
Автобиoграфия
Иновации
Бизнес
Бизнес план
Предприемачество
Фирмена идентичност
Дискриминация
Международни пазари
Икономическа система
Банка
Публично частни партньорства
Трудово-правни взаимоотношения
Как общувам с полицията Документи за самоличност
КАТ
Малолетни
Наказателна и административна oтговорност
Обир
Обиск
Престъпник
Организирана престъпност
Лични данни
Закони, свързани с полицията
Полиция

Самоотбрана
Какво означава да съм в съда
Какво означава да съм гражданин на община Кмет
Гражданско общество и местна власт
Права на бъдещите поколения
Устойчиво развитие
Обществена полза
Общински съвет
Общински омбудсман

Какво означава да съм гражданин на България, ЕС, света Държава
Държавен бюджет

Данъци и такси
Разделение на властите
Президент
Парламент
Правителство
Омбудсман
Съвет на Европа
ООН
НАТО
Собственост
Основни принципи и закони на ЕС

Какво означава да гласувам Избори
Демокрация
Политически партии

Референдум
Избори за европейски парламент
Избори за национален парламент
Президентски избори
Какво означава да се сдружавам Общност
Неправителствени организации
Сдружение
Фондация

Гражданска активност
Позитивна дискриминация

Това са ресурси от проект "Какво е да си гражданин на България?" реализиран от НЧ "Бъдеще сега" с финансовата подкрепа на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

Автор: 
НЧ "Бъдеще сега"
Година: 
2009
Източник: 
НЧ "Бъдеще сега"

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"