Тренинг материали

Пътеводител за успешна криера

Работно помагало "Пътеводител за успешна кариера" е насочено към ученици, студенти и младежи, които планират своето бъдеще, както в професионален, така и в личностен план. en.calameo.com/read/0001926987541a325b040  . Упражненията, които са използвани в изданието са популярни в практиката на кариерното консултиране.
Автор: 
Таня Терзийска-Кунева
Година: 
2010
Източник: 
Selfinvest

Умения за живот

Наръчник за развитие на личностни и социални умения в училище

Автор: 
Мариана Минчева-Ризова, Илия Ризов
Година: 
2002
Източник: 
УНИЦЕФ
Пълен текст: 

Какво е Кариерно развитие?

I. Кратко определение (какво е Кариерно развитие)
Ако досега повечето години от живота ви са преминали в УЧЕНЕ, помислете за това:

Автор: 
Невена Раковска
Източник: 
Невена Раковска

Как за организираме граждански протест

1. Цел

Протестът е форма на изразяване на гражданска позиция, след като не е бил постигнат резултат по друг начин. Всеки гражданин може да изразява своята позиция чрез протест и това е негово конституционно право. В повечето случаи протестът се появява естествено и той е противовес на лоша политика в дадена сфера или институция. Според своята цел протестът е:

Автор: 
Борислав Сандов
Година: 
2009
Източник: 
НЧ "Бъдеще сега"

Как да напишете автобиография CV (Curriculum vitae)

Автобиографията или, т.н. CV (Curriculum vitae) създава първото впечатление за Вас пред работодателя или през служителя на отдел “Човешките ресурси” на фирмата. Първото впечатление е най-трайно и е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание.
Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си:

Автор: 
Източник: Портал Кариерист
Източник: 
http://www.karierist.com

Как да изготвим Бизнес план?

1. Въведение

1.1. Име на проекта, обект на разработката.
1.2. Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
1.3. Лица за контакти.

2. Резюме

2.1. Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
2.2. Сфера на дейност.
2.3. Водещи фигури - опит.
2.4. Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
2.5. Цел на стартиращия бизнес.
2.6. Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга

Автор: 
Инвестор.бг
Година: 
2009
Източник: 
Future Friendly

В кои случаи се нуждаете от спешна информация за проблеми свързани с наркотици

В кои случаи се нуждаете от спешна информация:

Автор: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Източник: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Митове за наркотицитеАвтор: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Източник: 
www.drugsinfo-bg.org

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
www.stopech.sacp.government.bg
Пълен текст: 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content