Национално представително проучване сред децата за нагласите им при използването на Интернет

През месец април, 2006, НЦИОМ проведе изследване по проекта „Детето в мрежата”. Изледователските задачи бяха да се проучат рисковете за децата при общуването в Интернет. Количественото изследване по метода на полустандартизираното интервю обхвана 800 младежи от пети до единадесети клас в пет града – София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив, които бяха интервюирани в училища и компютърни клубове. Отделно беше проведена анкета по Интернет, в която се включиха 1688 респонденти, от които 590 на възраст 12 – 17 години.

Проведени бяха и фокус групи: със собственици и администратори на компютърни клубове и интернет доставчици, с учители в среден и горен курс и с родители на деца на възраст между 12 и 17 години.

Според данните от изследването над 90% от подрастващите ползват Интернет всекидневно или по няколко пъти в седмицата. Предпочитаните им занимания в мрежата са общуването онлайн, игрите и свалянето на музика, филми и програми.

На една трета от децата, участвали в изследването, им се е случвало през последната година да се срещнат с човек, с когото са се запознали в Интернет. Също толкова са младежите, които признават, че през последната година им се е случвало някой да се опитва настойчиво и против волята им да общува с тях в чата. В повечето случаи при тези контакти на подрастващите са били предлагани разговори за секс и покани за срещи извън мрежата.

Около 40% от изследваните нямат ясно съзнание за рисковете, които съществуват при срещи с хора, с които са се запознали в Интернет.

Тези данни показват, че общуването он лайн крие рискове за децата, които засега не са добре познати и не са достатъчно изучени.

 

 Национално представително проучване сред децата .ppt

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
ДАЗД

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"