Превенция на рисковете

Как да предпазим личните си данни при търсене на работа в интернет

Част от кандидатите, които си търсят работа, използват опцията да публикуват автобиографията си наред с всички свои лични данни в интернет пространството. Наистина това е допълнителен и ефективен начин да се стигне до интересни работодатели и престижни компании.

Преди всичко бихме искали да посъветваме кандидатите да бъдат по-разумни и предпазливи по отношение на избора къде ще публикуват CV-то си и на кого ще се доверят в предоставянето на личните си данни.

На какво трябва да обърнем внимание:

1. Преди чували ли сте за този сайт?

Автор: 
JobTiger
Година: 
2010
Източник: 
JobTiger

В кои случаи се нуждаете от спешна информация за проблеми свързани с наркотици

В кои случаи се нуждаете от спешна информация:

Автор: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Източник: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Митове за наркотицитеАвтор: 
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”
Източник: 
www.drugsinfo-bg.org

Национално представително проучване сред децата за нагласите им при използването на Интернет

През месец април, 2006, НЦИОМ проведе изследване по проекта „Детето в мрежата”. Изледователските задачи бяха да се проучат рисковете за децата при общуването в Интернет. Количественото изследване по метода на полустандартизираното интервю обхвана 800 младежи от пети до единадесети клас в пет града – София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив, които бяха интервюирани в училища и компютърни клубове.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
ДАЗД

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
www.stopech.sacp.government.bg
Пълен текст: 

Няколко правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието

НИКОГА НЕ:

· Приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.

· Тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са изпратени от близки или родителите ти.

· Влизай в колата на непознати.

· Казвай, че си сам в къщи.

· Преминавай сам през безлюдни места.

· Споделяй с непознати.

ВИНАГИ:

· Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
Държавна агенция за закрила на детето

РЕЧНИК - думи, които трябва да знаеш по темата защита правата на детето и превенция на трафика

HIV
Това е вирусът, причиняващ СПИН и се нарича "вирус на човешката имунна недостатъчност".

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
Държавна агенция за закрила на детето

Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) в България:

СРИОКОЗ
София
ул. "Враня" No 20
ет. 5, стая 502
тел./факс: 02/833 40 99

Сдружение “Асоциация здраве и бъдеще”– Студентски град
София
кв. "Студентски град"
ул. "Арсо Пандурски" No 8
ДКЦ 5 (бившата Студентска поликлиника)
ет. 1, стая 15
тел./факс: 02/862 60 79

Автор: 
Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS)
Източник: 
Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS)

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content