Изследване / Проучване

Ти си това, което ядеш!

Ако тази максима е вярна излиза, че повечето от нас са прасета.

Автор: 
Силва Дончева
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Шумен

Оценка на услугата "Асистент за независим живот"

Оценката е осъществена по съвместен проект на Центъра за независим живот – София и Катедрата по социология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, финансиран от
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Автор: 
Авторски екип
Година: 
2009
Източник: 
Центъра за независим живот – София
Пълен текст: 

Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания

ОЦЕНКА НА АСИСТЕНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – РЕЗЮМЕ

Автор: 
Център за независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Център за независим живот

Национално представително проучване сред децата за нагласите им при използването на Интернет

През месец април, 2006, НЦИОМ проведе изследване по проекта „Детето в мрежата”. Изледователските задачи бяха да се проучат рисковете за децата при общуването в Интернет. Количественото изследване по метода на полустандартизираното интервю обхвана 800 младежи от пети до единадесети клас в пет града – София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив, които бяха интервюирани в училища и компютърни клубове.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
ДАЗД

В името на институцията: Поправителните училища в България

Фокусът на настоящото издание е насочен към процедурата и практиката на настаняване, материалните условия, медицинското обслужване, образованието и корекционната и ресоциализационна дейност.

Автор: 
Български хелзински комитет
Година: 
2005
Източник: 
Български хелзински комитет

Общ преглед на системата на помощните училища в България

Настоящата публикация на Български хелзинкски комитет за помощните училища е последната част от изследването на състоянието на детските институции в България, което той осъществи от 1999 до 2002 г.1 Основна задача на проекта бе да направи обзор на училищата за умствено изостанали деца, който да отрази възможно най-цялостно всички дейности, провеждани в тях, като акцент бе поставен изключително върху диагностицирането, приема на децата в помощни училища и организацията на учебния процес в тях.

Автор: 
Славка Кукова
Източник: 
www.ethnos.bg
Пълен текст: 

Новите млади и новите медии

Автор: 
И. Дичев, О.Спасов
Година: 
2009
Източник: 
Институт Отворено общество, София
Пълен текст: 

Българският неправителствен сектор в контекста на развитие

Автор: 
Фондация "Работилница за граждански инициативи"
Година: 
2004
Източник: 
Фондация "Работилница за граждански инициативи"
Пълен текст: 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content