Материали от Държавната агенция за закрила на детето

Наръчник за спешна психологическа помощ при деца в критично събитие
Етичен кодекс на работещите с деца
Проект - Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения
Методическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом
Проект на Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания 2009 - 2012г.

"Ръцете ти трябва да се грижат, не да наказват. Вдигни ръка срещу телесното наказание!" - кампания на Съвета на Европа

Информация за резултатите от проведените от отдел "Враца" в ГДКПД работни срещи през 2008г. по темата за насилието и агресията над деца в гр. Плевен

Превенция на първичната форма на насилие към децата: изоставянето при раждане - Резолюция 1624(2008) на ПА на Съвета на Европа
Заключителни препоръки на Комитет по правата на детето на ООН

Методическо указание за разработване на индивидуален план за грижи в специализирана институция за деца
Помагало по превенция на насилието в учлищната мрежа

Методическо пособие на фондация "Партньори - България" - Развиване на умения за самостоятелен живот
Нова магистърска програма " European Master in Children Rights" в Свободния университет в Берлин

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Източник: 
ДАЗД

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"