100 ПЪТЕКИ КЪМ ДЕЦАТА

1.Забелязвайте ги.
2.Усмихвайте се често.
3.Опознайте ги.
4.Запомнете имената им.
5.Бъдете отзивчиви.
6.Задавайте им въпроси за тях самите.
7.Изслушвайте ги.
8.Помагайте им да усвоят нещо ново.
9.Гледайте ги в очите, когато разговаряте.
10.Бъдете мили.
11.Често казвайте „да”.
12.Казвайте им, че това което чувстват е нормално.
13.Предпазвайте ги от опасности.
14.Бъдете честни.
15.Търсете заедно решения на проблемите.
16.Слушайте историите, които те разказват.
17.Подтиквайте ги да бъдат самите себе си.
18.Забравяйте понякога за проблемите си, съсредоточавайте се върху проблемите на децата.
19.Обръщайте внимание на промяната в настроението им.
20.Предлагайте алтернативи, когато търсят съвет от вас.
21.Възторгвайте се от това, което те могат.
22.Удивлявайте ги.
23.Бъдете с тях, когато се страхуват.
24.Смейте се заедно.
25.Давайте им примери за добро поведение, когато са немирни.
26.Уверявайте ги, че се гордеете с тях.
27.Радвайте се на техните открития.
28.Споделяйте възторга им.
29.Следвайте ги, когато те водят.
30.Забелязвайте тяхното отсъствие.
31.Бъдете сговорчиви.
32.Отглеждайте ги с добра храна, с добри думи и с добър хумор.
33.Предоставяйте им необходимото им лично пространство.
34.Помагайте им да попълват колекциите си.
35.Обсъждайте и хубавите и лошите им сънища.
36.Смейте се на шегите им.
37.Не се напрягайте.
38. Не се стеснявайте да коленичите или да приклекнете, за да бъдете с тях на еднаква височина.
39. Отговаряйте на техните въпроси.
40. Казвайте им колко са чудесни.
41. Създавайте традиции и ги запазвайте.
42. По-често „казвайте” нещата с поглед, вместо с думи.
43. Старайте се да бъдете на тяхно разположение.
44. Посещавайте техните концерти, състезания и събития.
45. Отдавайте им цялото си внимание.
46. Извинявайте се, когато сте извършили нещо неправилно.
47. Спазвайте своите обещания.
48. Веселете се заедно.
49. Махайте им с ръка и се усмихвайте, когато се разделяте.
50. Благодарете им.
51. Отбелязвайте всичко което харесвате в тях.
52. Обсипвайте ги с комплименти.
53. Улавяйте моментите на техните успехи.
54. Вдъхновявайте ги да търсят печеливши решения.
55. Искайте тяхното мнение.
56. Проявявайте заедно любознателност.
57. Позволявайте им да решават повечето от проблемите си сами.
58. Давайте им възможност да разказват за своите чувства.
59. Помагайте им да станат добри в нещо.
60. Разказвайте им за себе си.
61. Позволявайте им да се държат като за възрастта си.
62. Хвалете често, критикувайте рядко.
63. Бъдете последователни.
64. Признавайте своите грешки.
65. Искайте помощ от тях.
66. Поддържайте ги.
67. Аплодирайте успехите им.
68. Вярвайте в тях.
69. Възхищавайте се на тяхната уникалност.
70. Позволявайте им да правят грешки.
71. Забелязвайте тяхното израстване.
72. Установявайте обратна връзка.
73. Уважавайте ги.
74. Включвайте ги в разговорите на възрастните.
75. Отнасяйте се с разбиране, когато имат труден ден.
76. Посочвайте им добрия избор.
77. Намирайте време да бъдете с тях.
78. Вдъхновявайте ги да творят.
79. Приемайте ги такива, каквито са.
80. Бъдете техни защитници.
81. Разговаряйте с тях открито.
82. Разрешавайте им понякога да Ви прекъсват.
83. Доверявайте им се.
84. Създавайте безопасна и открита атмосфера.
85. Бъдете на разположение.
86. Поощрявайте стремежите им да помагат на другите.
87. Вярвайте на думите им.
88. Помагайте им да се изправят пред предизвикателства и заставайте зад тях.
89. Правете това, което те обичат да правят.
90. Взимайте заедно решения.
91. Учете ги да мислят мащабно.
92. Одобрявайте предложенията им.
93. Помагайте им да се учат от грешки.
94. Обичайте ги, въпреки всичко.
95. Запознавайте ги с успели хора.
96. Казвайте им какво очаквате от тях.
97. Разкривайте пред тях многообразието на света.
98. Бъдете себе си.
99. Очаквайте от тях най-доброто, но не очаквайте съвършенство.
100.Уважавайте техния избор.

Автор: 
Рене Кларис – бивш президент на Европейската асоциация на институциите за свободното време на децата и младежите (EAICY).
Източник: 
www

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"