Европейско гражданство

Пособие по Европейско гражданство - младежта и Европа

Това пособие цели да подпомогне хората, които работят с младежи, в разработването на тема-
та за европейското гражданство. Това биха могли да са хора, които използват европейското
гражданство като подход при осъществяване на младежката дейност и/или които са пряко
ангажирани с дейности за развиването на европейското гражданство. Поради това то е пред-
назначено както за международни групи, така и за групи от представители на една нация.
 

Автор: 
Съвет на Европа - Дирекция за младежта и спорта
Източник: 
Съвет на Европа - Дирекция за младежта и спорта
Пълен текст: 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content