Лобиране и застъпничество

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 Г.

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г. има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.

Автор: 
Работна група
Година: 
2009
Източник: 
Център за независим живот
Пълен текст: 

Бюлетин "Независим живот"

В бюлетина на Център за независим живот, който излизаше веднъж месечно, ще намерите информация, свързана с работата на организацията и живота на българите с увреждания, както и любопитни факти и интересни истории за известни и не толкова известни хора. На страниците на изданието ще разберете какво мислят за интеграцията, различието, толерантноста, равнопоставеността на хората и за още някои други неща интересни персони като Рашко Маденов, Мая Новоселска, танцьорите Дейвид Лок и Педро Макадо, Христо Гърбов, Стефан Цанев и др.

Автор: 
Център за независим живот
Източник: 
Центъра за независим живот – София

ДЕКЛАРАЦИЯ на граждански неправителствени организации на хора с увреждания и на родителски организации на деца и младежи с увреждания

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
С КОПИЕ ДО ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
С КОПИЕ ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ДЕКЛАРАЦИЯ
на граждански неправителствени организации на хора с увреждания и на родителски организации на деца и младежи с увреждания

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Работна група

Оценка на услугата "Асистент за независим живот"

Оценката е осъществена по съвместен проект на Центъра за независим живот – София и Катедрата по социология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, финансиран от
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Автор: 
Авторски екип
Година: 
2009
Източник: 
Центъра за независим живот – София
Пълен текст: 

Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания

ОЦЕНКА НА АСИСТЕНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – РЕЗЮМЕ

Автор: 
Център за независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Център за независим живот

Личната помощ – гарант за право на хората с трайни увреждания да живеят независим и достоен живот

(по материали на Европейския център за най-добри практики в личната помощ)

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Работна група

Акценти върху проекта за закон за личната помощ

След направените анализи на съществуващите възможности за ползване на личен или социален асистент, категорично бяха направени изводите, че съществуващите национални и оперативни програми поставят човека с увреждане в позицията на пасивен ползвател, като той няма възможност да избира и управлява процеса, да е активен и отговорен потребител на услуга, която да му позволи да води независим и достоен живот в избраната от него общност.

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Източник: 
Работна група

Каква е философията на личната помощ за човек с увреждане

Знаменитостите и топ мениджърите в големите компании не са единствените, които се нуждаят от лични асистенти. Хората с увреждания също имат нужда от индивидуална подкрепа, благодарение на която да извършват ежедневните си дейности, с които не могат да се справят сами. Тази индивидуална подкрепа може да се гарантира от услугата Лична помощ. Едни от най-честите задачи, които асистентите на хората с увреждания изпълняват са помощ при къпане, обличане, чистене, готвене и други дейности, свързани с бита.

Автор: 
Ваня Пандиева
Година: 
2009
Източник: 
Ваня Пандиева

“Ръцете ти трябва да се грижат, не да наказват. Вдигни ръка срещу телесното наказание!” Кампания на Съвета на Европа

Насилието е сериозно нарушение на правата на човека и е нередно да се удря възрастен човек, както и уязвимо дете. Децата имат същото право на уважение към тяхното човешко достойнство, физическа цялост и равна закрила пред закона.

Автор: 
Държавна агенция за закрила на детето
Година: 
2009
Източник: 
Държавна агенция за закрила на детето

Какво са Целите на хилядолетието за развитие на ООН или UN Millenuim Development Goals

Глобални Цели на хилядолетието за развитие

Цел 1:
Преодоляване на крайната бедност и глада

Цел 2:
Постигане на начално образование за всички

Автор: 
Обединените нации
Източник: 
www.undp.org

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content