Солидарност и интеграция

Интервю с хора с увреждания

Общи насоки Преди всичко, имайте предвид, че хората с увреждания са хора – както всички останали. Добре е да не подхождате към всички хора с еднакъв тип увреждане по абсолютно еднакъв начин. Ако не знаете какво да кажете или направите, позволете на човека с увреждане да ви помогне. Вместо да правите предположения, по-добре е да попитате какво и как да правите, какъв начин за комуникация да използвате, каква помощ да предложите. Самият човек с увреждане е най-правилният ви съветник.
Автор: 
Jobtiger
Година: 
2010
Източник: 
Оригинален източник

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 Г.

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г. има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.

Автор: 
Работна група
Година: 
2009
Източник: 
Център за независим живот
Пълен текст: 

Бюлетин "Независим живот"

В бюлетина на Център за независим живот, който излизаше веднъж месечно, ще намерите информация, свързана с работата на организацията и живота на българите с увреждания, както и любопитни факти и интересни истории за известни и не толкова известни хора. На страниците на изданието ще разберете какво мислят за интеграцията, различието, толерантноста, равнопоставеността на хората и за още някои други неща интересни персони като Рашко Маденов, Мая Новоселска, танцьорите Дейвид Лок и Педро Макадо, Христо Гърбов, Стефан Цанев и др.

Автор: 
Център за независим живот
Източник: 
Центъра за независим живот – София

ДЕКЛАРАЦИЯ на граждански неправителствени организации на хора с увреждания и на родителски организации на деца и младежи с увреждания

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
С КОПИЕ ДО ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
С КОПИЕ ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ДЕКЛАРАЦИЯ
на граждански неправителствени организации на хора с увреждания и на родителски организации на деца и младежи с увреждания

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Работна група

Оценка на услугата "Асистент за независим живот"

Оценката е осъществена по съвместен проект на Центъра за независим живот – София и Катедрата по социология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, финансиран от
Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Автор: 
Авторски екип
Година: 
2009
Източник: 
Центъра за независим живот – София
Пълен текст: 

Кампания за лична помощ и човешки права на хората с увреждания

ОЦЕНКА НА АСИСТЕНТСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – РЕЗЮМЕ

Автор: 
Център за независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Център за независим живот

Личната помощ – гарант за право на хората с трайни увреждания да живеят независим и достоен живот

(по материали на Европейския център за най-добри практики в личната помощ)

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Година: 
2009
Източник: 
Работна група

Акценти върху проекта за закон за личната помощ

След направените анализи на съществуващите възможности за ползване на личен или социален асистент, категорично бяха направени изводите, че съществуващите национални и оперативни програми поставят човека с увреждане в позицията на пасивен ползвател, като той няма възможност да избира и управлява процеса, да е активен и отговорен потребител на услуга, която да му позволи да води независим и достоен живот в избраната от него общност.

Автор: 
из материали на НПО на хора с увреждания, борещи се за човешки права и независим живот
Източник: 
Работна група

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"

Syndicate content